Santa Clarita Valley Level

Santa Clarita City Council

0% Reporting

Selina Thomas
XXX,XXX Votes 0%
Chris Werthe
XXX,XXX Votes 0%
Aakash Ahuja
XXX,XXX Votes 0%
Jason Gibbs
XXX,XXX Votes 0%
Douglas Fraser
XXX,XXX Votes 0%
Cameron M Smyth
XXX,XXX Votes 0%
Kenneth Dean
XXX,XXX Votes 0%
Timben Boydston
XXX,XXX Votes 0%
Kelvin Driscoll
XXX,XXX Votes 0%

SCV Water Agency Division 1

0% Reporting

Gary R. Martin - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
Beth Braunstein
XXX,XXX Votes 0%
Christine H. Okamoto
XXX,XXX Votes 0%
Karla Waymire
XXX,XXX Votes 0%

SCV Water Agency Division 2

0% Reporting

Ed Colley- Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
Valerie Bradford
XXX,XXX Votes 0%
Anna Kumar
XXX,XXX Votes 0%
Piotr Orzechowski
XXX,XXX Votes 0%

SCV Water Agency Division 3

0% Reporting

Maria Gutzeit - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
BJ Atkins - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
Kathy Armitage
XXX,XXX Votes 0%
Stacy Fortner
XXX,XXX Votes 0%

Saugus Union School District - Area 3

0% Reporting

Christian Gadbois
XXX,XXX Votes 0%
Katherine Cooper
XXX,XXX Votes 0%

Saugus Union School District - Area 4

0% Reporting

Sage G. Rafferty
XXX,XXX Votes 0%
Mathew Watson
XXX,XXX Votes 0%

William S. Hart Union High School District - Area 1

0% Reporting

Linda Hovis Storli - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
Alyssa Williams
XXX,XXX Votes 0%
Gordon M. Kirkpatrick
XXX,XXX Votes 0%

William S. Hart Union High School District - Area 4

0% Reporting

Steven M. Sturgeon - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
James Webb
XXX,XXX Votes 0%

Santa Clarita Community College District - Area 2

0% Reporting

Edel Alonso - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
Tony Watson
XXX,XXX Votes 0%

Santa Clarita Community College District - Area 3

0% Reporting

Fred Arnold
XXX,XXX Votes 0%
Sebastian Cazares
XXX,XXX Votes 0%

Santa Clarita Community College District - Area 4

0% Reporting

Michele R. Jenkins - Incumbent
XXX,XXX Votes 0%
Jerry Danielsen
XXX,XXX Votes 0%

Scroll Down For More Local Races